Články
Nastavení a ovládání

Porovnání
Verze Office 365

Aktuálně
Sociální zmínky

Kontakt
Spolupráce a inzerce

Aleš Sýkora napsal:

Připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu

Publikováno: 12.12.2019, Upraveno: 20.1.2020

Sponzorem článku je:

Bestonline.cz logo

Pozor, modrý příkazový řádek PowerShell! V tomto článku se naučíme, jak se pomocí powershellu připojit do Exchange Online.

Powershell Exchange Online Shared Mailbox
Příklad použití PowerShellu pro připojení do Exchange Online a zobrazení sdílených schránek v Office 365.

Otevřete PowerShell jako správce a ověřte jeho nastavení

Nnastavte spouštění pouze důvěryhodných vzdálených skriptů:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ověřte, zda je povoleno základní ověřování Basic = true pro Windows Remote Management (WinRM):

winrm get winrm/config/client/auth

Pokud není, použijte:

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}

Připojte se k Exhange Online pomocí PowerShellu

1. Příkaz vyvolá okno k zadání přihlašovacích údajů správce Office 365.

$UserCredential = Get-Credential

2. Příkaz vytvoří session pro připojení k Exchange Online.

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

3. Příkaz importuje session a připojí k Exchange Online.

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

4. Nyní zadávejte své příkazy

5. Máte hotovo? Nezapomeňte se od PowerShellu odpojit pomocí příkazu pro odstranění session.

Remove-PSSession $Session

Zdroj: https://docs.microsoft.com/cs-cz/powershell/exchange/exchange-online/connect-to-exchange-online-powershell/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps

Chcete se na něěco zeptat? Hledáte správnou firmu na implementaci a pomoc s Office 365? Ozvěte se. Rádi vám pomůžeme najít správného partnera a odpovíme na vaše dotazy.

 

Reklama:

Spolupracuji s:

Spolupracuji s:

Spolupracuji s:

Reklama:

Tyto webové stránky vlastní a provozuje Aleš Sýkora výhradně informační účely. Toto není oficiální webová stránka Microsoft Office 365.